Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tổ chức ngày Hội đọc sách năm học 2018-2019
Ngày 26 /01/2019 trường Tiểu học Phước Hậu tổ chức ngày hội đọc sách. Ngày hội đọc sách có sự tham gia của gần 50 phụ huynh học sinh khối 1,2; toàn thể học sinh và giáo viên nhà trường .
2018 © Trường Tiểu học Phước Hậu
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An